Beograd, 27. novembar 2023.

Udruženje "Naša zemlja"

Centar za održivi razvoj ruralnih područja

Raspisan Treći javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini Beograd, 27. novembar 2023.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Treći javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini.

Predmet Trećeg javnog poziva su bespovratna sredstva za investicije koje se odnose na unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti:  prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja, prerade i plasmana ostalih useva; prerade i plasmana mleka i mlečnih proizvoda;  prerade i plasmana mesa i proizvoda od mesa;  proizvodnje i plasmana vina; prerade/dorade, pakovanja i plasmana pčelinjih proizvoda;  plasmana proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata;  otkupa, prerade, pripreme za dalju prodaju i plasmana voća i povrća.

Rok za podnošenje prijava je od 4. decembra 2023. godine do 2. februara 2024. godine, u online formi, u okviru softverskog rešenja Projekta Konkurentne poljoprivreda Srbije koje se nalazi na sajtu Projekta Konkurente poljoprivrede Srbije https://scap.rs/ i sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

Podaci o udruženju

Udruženje “NAŠA ZEMLjA”
Centar za održivi razvoj ruralnih područja
Novi Sad, Radnička 51
Tel: 060/3999669
PIB: 104400951
MB: 08858527
Tekući račun: 205-0000000106370-11

© Naša zemlja 2023