Udruženje "Naša zemlja"

Centar za održivi razvoj ruralnih područja

O nama

Udruženje „Naša Zemlja“ – Centar za održivi razvoj ruralnih područja u okviru svog polja delovanja, bavi se edukacijama, organizovanjem studijskih putovanja, organizovanjem okruglih stolova, konferencija, promocija i slično u cilju podizanja znanja proizvođača iz aktuelnih tema poljoprivrede. Nastalo je kao potreba da se poljoprivrednicima i svim zainteresovanim, ukažu nove ideje, mogućnosti za rešavanje postojećih problema, korišćenje sredstava subvencija Republike Srbije, AP Vojvodine i evropskih fondova, kao i način povezivanja i primene modernih tehnologija u poljoprivredi.

Misija Udruženja „Naša Zemlja“ se ogleda kroz pružanje informacija poljoprivrednicima o svim vrstama podsticajnih mera, načinu dodele sredstava iz subvencija, objašnjenje procedura apliciranja i ukazivanje na postojeće greške prilikom podnošenja zahteva. Takođe, jedan od glavnih ciljeva jeste promocija i podsticanje udruživanja, kao i da se u saradnji sa ostalim organizacijama civilnog društva ukaže na značaj odgovornog trošenja javnih sredstava. Udruženje se zalaže za razmenu informacija, građanski aktivizam i uključivanje javnosti u procese lokalnog budžetiranja.

Udruženje „Naša Zemlja“ je osnovano 2006. godine i za sobom ima niz uspešno realizovanih projekata i partnerstava sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Gradskom upravom za privredu Novog Sada, Ministarstvom zaštite životne sredine, Projektom konkurentne poljoprivrede Srbije (SCAP) i dr.

Reference

Reference

Udruženje Naša Zemlja za sobom ima niz uspešno realizovanih projekata koje su podrazumevali edukacije, konferencije, radionice ili manifestacije. To su na primer:

  1. Naziv projekta: „Hidroenergija – budućnost svetlija“ Donator: Gradska uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada, 2023. Cilj projekta: Ukazivanje na značaj obnovljivih izvora energije, a naročito o hidroenergiji odnosno Dunavu i podizanje svesti građana o značaju održavanja čistoće Dunava i njegove okoline.
  2. Naziv projekta: „Dani održivosti žena u ruralnim sredinama“ Donator: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Autonomna pokrajina Vojvodina, 2023. Cilj projekta: Izlaganje i promocija lokalnih proizvoda i starih zanatskih proizvoda ženskih rukotvorina i identifikovanje uticaja subvencija (IPARD, Svetska banka, nacionalni programi) na osnaživanje žena u poljoprivredi u Srbiji.
  3. Naziv projekta: „EVROPA U NOVOM SADU“ – Promocija fondova EU i Svetske banke za investicije u privredni razvoj grada u 2023. godini Donator: Gradska uprava za privredu grada Novog Sada, 2023. Cilj projekta: edukacija prisutnih o pojmovima, uslovima, pravilima, načinima apliciranja i implementacije projekata u okviru IPARD 2 programa, kao i projekata Svetske banke (WB)  na teritoriji grada Novog Sada, kao i ostalih razvojnih projekata iz oblasti privrede
  4. Naziv projekta: „Dunav – izvor energije i života“ Donator: Gradska uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada, 2022. Cilj projekta: Podizanje svesti građana o Dunavu kao izvoru hidroenergije i održavanju čistoće Dunava i njegove okoline.
  5. Naziv projekta: „Direktna – digitalna prodaja poljoprivrednih proizvoda“ Donator: Gradska uprava za privredu grada Novog Sada, 2021. Cilj projekta:  podizanje nivoa digitalne pismenosti nosilaca poljoprivrednih gazdinstava u svrhu ponude domaćih proizvoda sa farmi iz okoline gde se implementira projekat kao i povećanja prodaje istih (sa kućnog praga).
  6. Naziv projekta: „Agro Info Centar – sistem za poljoprivrednike“ Donator: Gradska uprava za privredu grada Novog Sada, 2019. Cilj projekta: Olakšavanje, unapređenje ili omogućavanje svakodnevnog obaveštavanja o značajnim informacijama za rad poljoprivrednika i njihovih povezanih lica
  7. Naziv projekta: „Zelena učionica – zanimljiva ekologija za decu“ Donator: Ministarstvo zaštite životne sredine, 2020. Cilj projekta: Podizanje znanja i svesnosti dece o mogućnostima korišćenja prirodnih resursa, konverzije i korišćenja obnovljivih izvora energije u cilju očuvanja životne sredine i smanjenju emisije štetnih gasova, kao i izgrađivanje pozitivnog stava prema životnoj sredini, prirodi, odnosno život u skladu sa prirodnim okruženjem.
  8. Naziv projekta: „Unapređenje kvaliteta i proizvodnje mleka na individualnim farmama u Banatu“ Donator: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Autonomna pokrajina Vojvodina, 2018. Cilj projekta: Održavanje seminara i tribine, radi prenosa znanja proizvođača mleka na teritoriji AP Vojvodine – Banat,u okviru godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi i promocije poljoprivrednih proizvoda
  9. Naziv projekta: „Unapređenje seoskog turizma u Južnobačkom okrugu“ Donator: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Autonomna pokrajina Vojvodina, 2017. Cilj projekta: Realizacija edukacije i stručnog usavršavanja aktivnog poljoprivrednog stanovništva na teritoriji Južnobačkog okruga u svrhu unapređenja seoskog turizma kao grane u razvoju
  10. Naziv projekta: „Edukacija poljoprivrednih proizvođača u svrhu unapređenja proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru“ Donator: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Autonomna pokrajina Vojvodina, 2016. Cilj projekta: Održavanje radionica i predavanja kroz ruralnu školu, radi prenosa znanja poljoprivrednicima o načinima i mogućnostima razvoja poljoprivredne proizvodnje u zaštićenim prostorima ( plastenici, staklenici) na teritoriji AP Vojvodine, sa osvrtom na zakonske prepreke i povlastice, a sve u cilju povećanja površina i useva pod zaštitom i drugi.

Podaci o udruženju

Udruženje “NAŠA ZEMLjA”
Centar za održivi razvoj ruralnih područja
Novi Sad, Radnička 51
Tel: 060/3999669
PIB: 104400951
MB: 08858527
Tekući račun: 205-0000000106370-11

© Naša zemlja 2023