Udruženje "Naša zemlja"

Centar za održivi razvoj ruralnih područja

Institucije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije; analizu proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda; bilanse poljoprivredno -prehrambenih proizvoda i sistem robnih rezervi osnovnih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda; uređenje zajedničkog tržišta, mere tržišno – cenovne politike, strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; predlaganje sistemskih rešenja i mera zaštite pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; proizvodnju agrarnih inputa za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda; kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola, duvana i proizvoda od duvana u unutrašnjem i spoljnom prometu; ruralni razvoj; zemljoradničko zadrugarstvo; stručne poljoprivredne službe; sistem tržišnih informacija u poljoprivredi; proizvodnju, sertifikaciju i kontrolu kvaliteta i prometa semena i sadnog materijala; priznavanje i zaštitu sorti bilja i rasa domaćih životinja; očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji; dodeljivanje sredstava za izvođenje radova i praćenje realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji; praćenje izrade Poljoprivredne osnove Republike Srbije i njeno ostvarivanje; vođenje registra poljoprivrednih osnova jedinica lokalne samouprave, kao i druge poslove određene zakonom.

Svi konkursi o dodeli podsticaja (nacionalni i međunarodni) se raspisuju, sprovode, isplaćuju preko Uprave za agrarna plaćanja.

 

ŠEMATSKI PRIKAZ KONKURSA Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

Više o Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

http://www.minpolj.gov.rs/

IPARD program predstavlja Instrument za predpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za određeni programski period (IPARD 2 – vredan 175 miliona evra, IPARD 3 – vredan 378 miliona evra) u formi dokumenta koji se akredituje od strane Direktorata za poljoprivredu Evropske unije (u daljem tekstu: EU). IPARD programom se definišu mere za podršku ruralnom razvoju u skladu s aktuelnim regulativama EU. Sprovodi se preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.

Postoji više mera u okviru IPARD programa. 

Prva faza:

 • Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava;
 • Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda;
 • Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na gazdinstvu.

Tehnička pomoć

Druga faza:

 • Priprema i sprovođenje lokalnih akcionih strategija– LEADER pristup;
 • Agro-ekološke mere – organska poljoprivreda.

U toku programskog perioda koji je u postupku realizacije finansiraju se 3 mere (prva faza):

M1: Za investicije u fizičku imovinu – nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije

M3: Za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme

M7: Za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja – seoski turizam

U toku je priprema proceduralnog okvira za akreditacije druge faze:

M4: Mere u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, klime i organske proizvodnje: osnovni cilj mere je sticanje iskustva u sprovođenju i uvođenje metodologija i praksi EU u ovaj sektor.

M5: Priprema i implementacija Lokalnih razvojnih strategija (LEADER pristup): treba da doprinese razvoju civilnog društva i jačanju socijalnog dijaloga unutar ruralnih sredina. Podrška dobrom upravljanju, podsticanje zapošljavanja i razvoj ljudskog kapitala, uz sprovođenje mere kroz lokalna partnerstva, doprinosi održivom razvoju ruralnih područja.

ŠEMATSKI PRIKAZ IPARD PROJEKTA:

Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije (Serbia competitive agriculture project – SCAP) je Projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetske banke (World bank).

Osnovni pojmovi o projektu:

 • 4 Godine vreme trajanja projekta;
 • 38M $ Bespovratna sredstva za poljoprivrednike;
 • 10.000-200.000 € Vrednost bespovratnih sredstava;
 • 10% sopstvenog učešća;
 • 40% kredit poslovne banke;
 • 50% subvencija.

Ko može da konkuriše?

 • Mikro, mali i srednji poljoprivredni proizvođači i preduzeća

Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije se realizuje u periodu od 2021 – 2024. godine.

SCAP projekat je zapravo deo novog pristupa u poljoprivredi i pružaće podršku poljoprivrednim proizvođačima, malim i srednjim preduzećima, koji žele da nauče, poboljšaju i razviju svoje kapacitete i pretoče znanje iz poljoprivrednog u preduzetnički pristup sa poljoprivrednim resursima. Projekat će pružiti i podršku institucijama koje se bave razvojem poljoprivrede u Republici Srbiji, tako što će raditi na izgradnji kapaciteta i pomoći im da smanje troškove korišćenjem ITC tehnologije, održivim pristupom ka životnoj sredini i efektivnim rezultatima i povezivanjem poljoprivrednih proizvođača sa bankama i tržištem.

Ciljna grupa – direktni korisnici su fizička lica, nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, zadruge, preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća koja mogu da obezbede direktnu vezu sa malim poljoprivrednicima. Među ciljanim korisnicima fokus će biti na ranjivim grupama u poljoprivrednom sektoru u Srbiji: žene, mladi poljoprivredni proizvođači u ugroženim područjima (nerazvijene/siromašne opštine). 

Projekat se realizuje uz poštovanje ekoloških mera i socioloških principa. Korisnicima se pruža mogućnost da dobiju bespovratna sredstva, u iznosu od 50% od ukupne vrednosti investicije (sa PDV-om), 40 % kreditno finansiraju iz kredita sa poslovnim bankama uz svega 10% sopstvenog učešća, za realizaciju projekata kojim će unaprediti poljoprivrednu proizvodnju gazdinstava i učestvovati u razvoju konkurentnosti poljoprivrede u Republici Srbiji.

Finansijski okvir:

 • Za fizička lica/poljoprivredne proizvođače ukupne vrednosti investicija u individualnim biznis planovima iznose od 20.000 do 50.000 EUR (tj. minimalni iznos bespovratnih sredstava od 10.000 – 25.000 EUR);
 • za agreratore od 25.000 do 400.000 EUR (tj. maksimalni iznos bespovratnih sredstava 12.500 – 200.000 EUR).

ŠEMATSKI PRIKAZ PROJEKTA SVETSKE BANKE:

Više o SCAP projektu:

https://scap.rs/

Fond za razvoj Republike Srbije, od svog osnivanja 15. aprila 1992. godine, svoju aktivnost je usmerio na podsticanje poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji.

Prioriteti poslovanja su podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja, podsticanje konkurentnosti i likvidnosti privrede Republike Srbije, podsticanje zapošljavanja, kao i podsticanje proizvodnje robe namenjene izvozu.

Misija Fonda za razvoj Republike Srbije je da bude pouzdan partner srpske privrede, da doprinese njenom rastu i razvoju, sa ciljem održivog i ravnomernog razvoja svih krajeva Republike Srbije.

Svoj uspeh ne meri ostvarenom dobiti, već ostvarenom dobrobiti za društvenu zajednicu, kojoj i sami pripadamo. Za Fond za razvoj Republike Srbije su uspeh realizacija projekata klijenata, opstanak naših startup kompanija, oni koji su našli posao zahvaljujući podršci Fonda, uspeh naših klijenata na inostranim tržištima.

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije:

 • Investicioni krediti
 • Krediti za trajna i obrtna sredstva
 • Krediti za početnike i mlade
 • Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte
 • Krediti za žensko preduzetništvo

ŠEMATSKI PRIKAZ KREDITA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE:

Više o Fondu za razvoj Republike Srbije:

https://fondzarazvoj.co.rs/

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obavlja poslove u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva, lovstva, vodoprivrede i ribarstva i to :

 • utvrđuje stručne poslove na unapređenju poljoprivredne proizvodnje;
 • daje saglasnost na posebne osnove gazdovanja i programe gazdovanja privatnim šumama;
 • ustanovljava i daje saglasnost za gazdovanje lovištima;
 • daje saglasnost na lovne osnove lovišta;
 • daje saglasnost na visinu naknada iz oblasti vodoprivrede;
 • priprema akte koje donosi Skupština i Pokrajinska vlada, a odnose se na: program razvoja poljoprivrede i sela;
 • akte o obrazovanju posebnog budžeta, fondova i drugih oblika organizovanja;
 • bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i osnovnih repromaterijala i uslove izvoza i uvoza određenih proizvoda;
 • program zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta;
 • program selekcijskih mera za unapređenje stočarstva i obrazovanje Naučno-stručnog saveta za sprovođenje selekcijskih mera u stočarstvu;
 • program unapređenja, zaštite i gajenja divljači; kao i na opšte smernice razvoja i unapređenja šuma i vodoprivredne osnove, predlaže mere za sprovođenje programa, smernica i osnova i prati njihovo ostvarivanje;
 • priprema akte o osnivanju preduzeća za gazdovanje šumama i vodama i akte o osnivanju poljoprivredne službe;
 • priprema i druge odluke i opšta akta iz ovih oblasti;
 • vrši nadzor nad radom poljoprivredne službe i vrši upravni nadzor osim inspekcijskog;
 • ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organima i obavlja druge određene poslove.

 

Svi konkursi o dodeli podsticaja se raspisuju, sprovode i isplaćuju preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

ŠEMATSKI PRIKAZ KONKURSA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO:

Više o Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo:

https://psp.vojvodina.gov.rs/

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede (u daljem tekstu: Fond) obavlja poslove:

 • razvoja poljoprivrede u Vojvodini i otklanjanje problema u oblasti poljoprivredne proizvodnje putem učešća u finansiranju programa unapređenja i razvoja pojedinih oblasti poljoprivrede;
 • podsticanje intenzivnije i kontinuiranije proizvodnje i obezbeđenja što više roba za izvoz;
 • podsticanje osnivanja i organizovanja preduzeća u oblasti poljoprivrede; 
 • podsticanje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva;
 • predlaganje podsticajnih mera sistemskog karaktera na nivou AP Vojvodine.

Izvori finansiranja Fonda:

 • Sredstva obezbeđena u Budžetu AP Vojvodine;
 • Sredstva prikupljena od donacija i pomoći domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica;
 • Prihodi po osnovu ulaganja sredstava Fonda;
 • Sredstva međunarodnih finansijskih organizacija, odnosno pojedinih zemalja za realizaciju regionalnih programa razvoja poljoprivrede;
 • Druga sredstva ostvarena u skladu sa zakonom.

Vrsta finansiranja Fonda:

 • Krediti za nabavku sistema za navodnjavanje i opremanje bunara;
 • Krediti za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) i GPS navigacije;
 • Krediti za nabavku novih zaštićenih bašta – plastenici, staklenici i oprema;
 • Krediti za nabavku sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda;
 • Krediti za nabavku kvalitetnih teladi i prasadi za tov;
 • Konkurs za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu;
 • Krediti za finansiranje u fizička sredstva gazdinstva u sektoru voća, povrća, grožđa povrća (boks palete, kalibratori, pakerice, beračice, sušare, pasterizatori, oprema za proizvodnju vina);
 • Krediti za finansiranje nabavku pčelinih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo;
 • Krediti za nabavku opreme za stočarske farme;
 • Krediti za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća, silosi odnosno skladišta i hladnjače;
 • Krediti za kupovinu semenske robe, đubriva i zaštitnih sredstava;
 • Krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do 10 ha (sopstveno učešće najmanje 20%).

ŠEMATSKI PRIKAZ KONKURSA POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE:

Više o Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede:

https://www.fondpolj.rs/

Razvojni fond AP Vojvodine između ostalog bavi se i davanjem kredita, jer je misija Razvojnog fonda AP Vojvodine je finansiranje društveno opravdanih razvojnih projekata na teritoriji Vojvodine pod povoljnijim uslovima od tržišnih.

 

Razvojni fond učestvuje u realizaciji programa i projekata zasnovanih na ekonomskim principima za potrebe ostvarivanja sledećih ciljeva na teritoriji AP Vojvodine:

 • Razvoj privrede;
 • Razvoj poljoprivrede;
 • Podsticanje osnivanja malih i srednjih preduzeća i razvoj preduzetništva;
 • Podsticanje socijalnog preduzetništva;
 • Podsticanje zapošljavanja;
 • Podsticanje izvoza;
 • Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja;
 • Drugih programa i projekata iz izvornih ili poverenih nadležnosti.

ŠEMATSKI PRIKAZ KREDITA RAZVOJNOG FONDA VOJVODINE:

Više o Razvojnom fondu AP Vojvodine:

https://rfv.rs/

U Gradskoj upravi za privredu obavljaju se poslovi iz oblasti:

 • privrede i turizma;
 • poljoprivrede;
 • preduzetništva i zapošljavanja.

 

Konkursi kroz koje Gradska uprava za privredu grada Novog Sada finansira privrednike i udruženja sa sedištem u Novom Sadu su:

 • Za podsticanje programa manifestacija iz oblasti privrede od javnog interesa za Grad Novi Sad;
 • Organizovanje javnih radova;
 • Dodela bespovratnih sredstava za nabavku osnovnih sredstava (mašina i opreme) mikro i malim preduzećima i preduzetnicima na teritoriji Novog Sada;
 • Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Novog Sada;
 • Subvencije za samozapošljavanje žena na teritoriji Novog Sada;
 • Subvencije za osiguranje useva, plodova i višegodišnjih zasada poljoprivrednim proizvođačima kontrolisane poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Novog Sada;
 • Subvencije za troškove sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji Novog Sada;
 • Subvencije za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji Novog Sada;
 • Subvencije za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Novog Sada;
 • Sredstva za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji Novog Sada;
 • Učešće u projektu razvoja organske poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Novog Sada;
 • Ostvarivanje prava korišćenja bez naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Novog Sada;
 • Sufinansiranje nabavke opreme za preradu voća i povrća i izgradnje vizuelnog identiteta prerađivača na teritoriji Novog Sada;
 • Sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju vina i nabavke opreme za degustacione sale na teritoriji Novog Sada i dr.

Više o Gradskoj upravi za privredu grada Novog Sada:

https://privredans.com/

Podaci o udruženju

Udruženje “NAŠA ZEMLjA”
Centar za održivi razvoj ruralnih područja
Novi Sad, Radnička 51
Tel: 060/3999669
PIB: 104400951
MB: 08858527
Tekući račun: 205-0000000106370-11

© Naša zemlja 2023