Udruženje "Naša zemlja"

Centar za održivi razvoj ruralnih područja

Sednica IPARD Odbora za praćenje Beograd, 13. decembar 2023.

Druga sednica IPARD III Odbora za praćenje, održana je u sredu 13. decembra 2023. godine u Privrednoj komori Srbije. Članovi Odbora razmatrali su ostvarene rezultate i napredak u sprovođenju IPARD II programa i planove za sprovođenje IPARD III programskog ciklusa.

Sednici Odbora predsedavala je Milica Đurđević, državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja je naglasila da je do polovine decembra u okviru IPARD II programskog ciklusa odobreno ukupno 1.537 projekata sa oko 146,1 miliona evra podrške EU. Isplaćena su 1.002 projekta sa oko 68,8 miliona evra podrške iz EU budžeta. Đurđević je naglasila da će Ministarstvo poljoprivrede nastaviti da ulaže velike napore kako bi sredstva iz IPARD fonda dospela do krajnjih korisnika i kako bi se postigao cilj i svrha IPARD programa, a to je podrška poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima, kao i stanovništvu ruralnih područja u Republici Srbiji, da postepeno povećavaju svoje kapacitete i potencijale, ali i modernizuju i unaprede svoju proizvodnju.„U okviru IPARD III programa nastavljamo sa sprovođenjem mera namenjenih podršci razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkih kapaciteta i ruralnog turizma, koje će biti proširene na nove sektore. Polovinom januara 2024. godine očekuju se i prvi javni poziv u okviru IPARD III ciklusa, najpre za Meru 1, gde postoji najveće interesovanje korisnika, a onda i za ostale mere“, zaključila je ona.

Direktorka Uprave za agrarna plaćanja Sanja Danilović je u izjavi Tanjugu najavila da je u okviru IPARD II programa ostvarena visoka stopa odobravanja projekata, i da je do sada kroz ovaj program podsticaja, poljoprivrednicima isplaćeno 30 miliona evra.„Na današnjoj sednici IPARD tri odbora za praćenje imali smo priliku da predstavimo rezultate u delu IPARD II programa i pripreme za predstojeći IPARD III programski ciklus. U ovom trenutku u okviru IPARD II programa imamo veoma visoku stopu odobravanja projekata, koja je u ovom trenutku 95 odsto od ukupno raspoloživog budžeta.

Naš fokus u ovoj godini bio je na isplati sredstava, i do sada je isplaćeno oko 30 miliona evra, a do kraja godine očekujemo da isplatimo još pet miliona evra. To je apsolutno rekordna isplata“, rekla je Danilovićeva za Tanjug. Ona je objasnila da je rekordna isplata, jer je ukupna očekivana isplata od 35 miliona evra u 2023. godini na nivou celog prethodnog perioda od 2019. i zaključno sa 2022. godinom.

„Dobra vest jeste da u ovom trenutku postoji i zvanično odobrenje Evropske komisije da se i u sledećoj godini nastavi sa isplatom sredstava iz EU budžeta. A što se tiče samog novog, IPARD III programskog perioda, mi smo uputili zahtev Evropskoj komisiji za odobravanje reakreditacije već postojećih mera i dobili smo pozitivan odgovor i uveliko radimo na pripremi prvog javnog poziva koji planiramo da raspišemo već u januaru 2024. godine“, rekla je Danilovićeva.

Pored članova prisustvovali su i predstavnici Evropske komisije, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i drugi.

Nakon održane sednice, predstavnici IPARD Upravljačkog tela i IPARD agencije zajedno sa predstavnicima Evropske komisije i Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji posetiće IPARD korisnike.

Podaci o udruženju

Udruženje “NAŠA ZEMLjA”
Centar za održivi razvoj ruralnih područja
Novi Sad, Radnička 51
Tel: 060/3999669
PIB: 104400951
MB: 08858527
Tekući račun: 205-0000000106370-11

© Naša zemlja 2023