Udruženje "Naša zemlja"

Centar za održivi razvoj ruralnih područja

U iščekivanju IPARD III programa Beograd, 22. decembar 2023.

Postupak usvajanja Predloga zaključka kojim Vlada Republike Srbije usvaja IPARD III program za Republiku Srbiju za period 2021-2027 godine je započet. U vezi sa tim, do kraja godine očekivali su se i prvi javni pozivi u okviru IPARD III ciklusa, najpre za Meru 1, gde postoji najveće interesovanje korisnika, a onda i za ostale reakreditovane mere, ali očigledno je da će se sa ovim malo sačekati i da će se objavljivanje Pravilnika desiti tek u januaru 2024. godine.

Investicije koje će biti podržane IPARD III programom odnosiće se na nabavku opreme, mašina i mehanizacije, izgradnju i rekonstrukciju proizvodnih i pratećih objekata, što će značajno doprineti dostizanju evropskih standarda u oblasti higijene, bezbednosti hrane, dobrobiti životinja, zaštite životne sredine, kao i osnaživanju poljoprivrednih proizvođača i prerađivača za plasman proizvoda na tržište EU.

U tom smislu, nastavlja se sa sprovođenjem mera namenjenih podršci razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkih kapaciteta i diversifikaciji aktivnosti u ruralnim područjima, koje će biti proširene na nove sektore. Tako će Mera 1 uključiti i sektor ribarstva, dok će Mera 3 obuhvatiti dva nova sektora – preradu ribe, žitarica i industrijskog bilja. Mera 7 će, pored podrške izgradnji i opremanju kategorisanih ugostiteljskih objekata, uključivati i podršku za direktnu prodaju poljoprivredno – prehrambenih i drugih lokalnih proizvoda na gazdinstvu, u lokalnim prodavnicama, kao i na pijacama. Takođe, ovom merom biće obuhvaćena i izgradnja i opremanje objekata za pružanje uslužnih delatnosti manjeg obima.

Važno je istaći, da će pojedine kategorije korisnika imati i višu stopu podsticaja, kao što su npr. mladi do 40 godina i proizvođači sertifikovanih organskih proizvoda koji mogu ostvariti povraćaj do 70% prihvatljivih troškova, zatim stanovnici planinskih područja, koji mogu ostvariti povraćaj do 65%, dok je dodatnih 10% povraćaja namenjeno za investicije u vezi sa upravljanjem otpadom i otpadnim vodama i obnovljivim izvorima energije.

U planu je da se nakon objavljivanja Pravilnika, što se očekuje oko 15. januara 2024. godine, u 2024. godini raspišu javni pozivi za mere M1 – traktori, M7 – ruralni turizam, M1 investicije izgradnje i nabavke mehanizacije, a koja nije traktor) i M 3 – prerada poljoprivrednih proizvoda.

Podaci o udruženju

Udruženje “NAŠA ZEMLjA”
Centar za održivi razvoj ruralnih područja
Novi Sad, Radnička 51
Tel: 060/3999669
PIB: 104400951
MB: 08858527
Tekući račun: 205-0000000106370-11

© Naša zemlja 2023