Udruženje "Naša zemlja"

Centar za održivi razvoj ruralnih područja

Uspešno realizovan projekat „Dani održivosti žena u ruralnim sredinama“ Beška, 3. septembar 2023.

Udruženje „Naša Zemlja“ uspešno je realizovalo projekat u mestu Beška, opština Inđija, sa ciljem identifikovanja uticaja subvencija (IPARD, Svetska banka, nacionalni programi) na osnaživanje žena u poljoprivredi u Srbiji i izlaganje i promocija lokalnih proizvoda i starih zanatskih proizvoda ženskih rukotvorina.

Na poslednjem popisu 2012. godine učešće žena kao vlasnika poljoprivrednih gazdinstava iznosilo je samo 17,3%. Da li su žene danas (procena 25%) vlasnice gazdinstava samo da bi dobile veliki broj bodova za subvencije, a muškarci i dalje iza toga?

Rezultati: povećano učešće žena stvarnih vlasnica farmi, povećan broj odlučivanja, povećano učešće u raspodeli prihoda, osnivanje seoskih ženskih preduzetnica ili udruženja. Poseban akcenat je na osnaživanje žena sa sela u cilju smanjenja rodne neravnopravnosti.

Podaci o udruženju

Udruženje “NAŠA ZEMLjA”
Centar za održivi razvoj ruralnih područja
Novi Sad, Radnička 51
Tel: 060/3999669
PIB: 104400951
MB: 08858527
Tekući račun: 205-0000000106370-11

© Naša zemlja 2023