Udruženje "Naša zemlja"

Centar za održivi razvoj ruralnih područja

Uspešno realizovan projekat „Hidroenergija-budućnost svetlija“ Novi Sad, 31. jul 2023.

Treba da se brinemo o stanju Dunava i njegovoj čistoći, jer on je sastavni deo naših života, naročito građana Novog Sada. Dunav kroz svih 10 zemalja kroz koje protiče predstavlja značajan, obnovljivi izvor energije. Hidroenergija je značajan obnovljivi izvor energije, koji ima svoje dobre i loše strane. 

Ovim projektom smo želeli da damo na značaju hidroenergiji koja čini 19% ukupne energije proizvedene u svetu. Projekat je realizovan u Novom Sadu, u maju, junu i julu. U tom periodu sa profesionalnim dizajnerom izradili smo brošuru koja je štampana u 300 primeraka, digitalnom štampom, koju su kasnije naši članovi podelili, objavili smo 15 objava u vezi obnovljivih izvora energije na instagram stranici udruženja i projekat smo promovisali na internet portalima.

Podaci o udruženju

Udruženje “NAŠA ZEMLjA”
Centar za održivi razvoj ruralnih područja
Novi Sad, Radnička 51
Tel: 060/3999669
PIB: 104400951
MB: 08858527
Tekući račun: 205-0000000106370-11

© Naša zemlja 2023